Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens's Oil Paintings
Peter Paul Rubens Museum
June 28, 1577 – May 30, 1640. Flemish Baroque painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Peter Paul Rubens Gallery.org, welcome & enjoy!
Peter Paul Rubens Gallery.org
 

Peter Paul Rubens
The Descent from the Cross (mk01)

ID: 20163

Peter Paul Rubens The Descent from the Cross (mk01)
Go Back!Peter Paul Rubens The Descent from the Cross (mk01)


Go Back!


 

Peter Paul Rubens

Flemish Baroque Era Painter, 1577-1640 Peter Paul Rubens (June 28, 1577 ?C May 30, 1640) was a prolific seventeenth-century Flemish Baroque painter, and a proponent of an exuberant Baroque style that emphasized movement, color, and sensuality. He is well-known for his Counter-Reformation altarpieces, portraits, landscapes, and history paintings of mythological and allegorical subjects. In addition to running a large studio in Antwerp which produced paintings popular with nobility and art collectors throughout Europe, Rubens was a classically-educated humanist scholar, art collector, and diplomat who was knighted by both Philip IV, king of Spain, and Charles I, king of England. Rubens was a prolific artist. His commissioned works were mostly religious subjects, "history" paintings, which included mythological subjects, and hunt scenes. He painted portraits, especially of friends, and self-portraits, and in later life painted several landscapes. Rubens designed tapestries and prints, as well as his own house. He also oversaw the ephemeral decorations of the Joyous Entry into Antwerp by the Cardinal-Infante Ferdinand in 1635. His drawings are mostly extremely forceful but not detailed; he also made great use of oil sketches as preparatory studies. He was one of the last major artists to make consistent use of wooden panels as a support medium, even for very large works, but he used canvas as well, especially when the work needed to be sent a long distance. For altarpieces he sometimes painted on slate to reduce reflection problems. His fondness of painting full-figured women gave rise to the terms 'Rubensian' or 'Rubenesque' for plus-sized women. The term 'Rubensiaans' is also commonly used in Dutch to denote such women.  Related Paintings of Peter Paul Rubens :. | Thomyris,Rene des Scythes fait plonger la tete de Cyrus dans un vase rempli de sang | Reuige Magdalena und ihre Schwester Martha | Infanta's Waiting-maid in Brussels | The Excbange of Princesses (mk01) | The Four Philosophers (mk08) |
Related Artists:
MURILLO, Bartolome Esteban
Spanish Baroque Era Painter, ca.1617-1682 Spanish religious and portrait painter. He was born in Seville, where most of his life was spent. There, c.1645, he painted a series of 11 pictures of the history of the Franciscan order for a monastery. These brought him immediate fame, and for the remainder of his life he was the favorite painter of the wealthy and pious Andalusian capital. His early works show the influence of Zurbarn in the dramatic use of light and shadow. Murillo adapted several compositions from northern and Italian prints. Notable works of his early years include St. Leander, St. Isidore, Vision of St. Anthony (all: cathedral, Seville), Birth of the Virgin (Louvre), and his series for the Church of Santa Maria la Blanca. In 1660 he was instrumental in founding the Seville Academy, of which he shared the presidency with the younger Francisco de Herrera. From 1670 to 1682, Murillo painted many of his major religious works, including those for the Charity Hospital and for the Capuchin convent (Seville Mus.). These religious works, particularly the Madonnas, are noted for their sweetness of mood. In 1682, while working on the Marriage of St. Catherine for the Capuchin church of Cediz, Murillo fell from a scaffold and died as a result of his injuries. Murillo's greatest works include his fine portraits, Don Andres de Andrade y la Col (Metropolitan Mus.) and Knight of the Collar (Prado) and his naturalistic genre paintings, such as Girl and Her Duenna (National Gall., Washington, D.C.) and Peasant Boy (National Gall., London).
Ary Scheffer
Dordrecht 1795-Argenteuil 1858 Dutch painter, sculptor and lithographer, active in France. He became a French citizen in 1850. He received his earliest training in the studio of his parents, Johann-Bernhard Scheffer (1764-1809) and Cornelia Scheffer (1769-1839), who were both artists, as was his brother Henri Scheffer (1798-1862). He then attended the Amsterdam Teeken-Academie (1806-9). At the first Exhibition of Living Masters in Amsterdam in 1808 he showed Hannibal Swearing to Avenge the Death of his Brother Hasdrubal
pehr hillestrom
Pehr Hilleström (1732-1816) var en svensk målare och vävare, professor vid Konstakademiens läroverk från 1794 och dess direktör från 1810. I unga år var han en av Sveriges främsta gobelängvävare men övergick sedan till måleri. Han är mest känd för sina vardagsskildringar av sin tids levnadssätt. Han målade pigor och tjänstefolk som arbetar, överklassen i de fina salarna, enkelt folk i stugorna och bilder från olika bruksmiljöer. Genom det räknas han som den största skildraren av den gustavianska samtiden. Pehr Hilleström är far till konstnären Carl Petter Hilleström och farfars farfars far till Gustaf Hilleström. Pehr Hilleström föddes i 1732 Väddö, Roslagen, troligtvis den 18 november. Han växte upp under fattiga omständigheter på Väddö prästgård vid sin farbror som var kyrkoherde där. Han var son till en militär och äldst i en syskonskara på 12 barn. Hans far råkade redan 1719 i rysk fångenskap men hade 1723 lyckats återvända till Sverige och då tagit sin tillflykt till brodern på Väddö. 1743 flyttade familjen Hilleström från Roslagen till Stockholm, där Pehr, 10 år gammal, sattes i lära hos tapet- och landskapsmålaren Johan Philip Korn (1727-1796) samt mellan åren 1744-1747 även hos den invandrade tyske solfjädermålaren Christian Fehmer. Utöver detta fick han även undervisning vid kungliga ritareakademin där Guillaume Thomas Taraval (1701-1750) och Jean Eric Rehn (1717-1793) var läromästare. Efter inrådan från Carl Hårleman sattes Hilleström 1745 i lära hos Jean Louis Duru (-1753). Duru var hautelissevävare och hade kallats till Sverige för att göra textila utsmyckningen av Stockholms slott. Tanken var att Hilleström skulle utbildas till Durus medhjälpare. 1749 visade Hilleström upp ett första läroprov som visades upp för deputationen som gillade det så mycket så att han fick en belöning på 180 daler kopparmynt. När Duru dog i slutet av 1753 så fick Hilleström fullborda den påbörjade kappan för tronhimmelen i det kungliga audiensrummet. Han var då så skicklig att det knappt kunde märkas någon skillnad mellan hans och hans lärares arbete. Lönen var blygsam men vid 1756 års riksdag fick han samma årslön som Duru hade haft, och han fick en beställning på ett vävt porträtt av Hårleman utfört i hautelisse. Åren 1757-58 var Hilleström på en längre och för tidens konstnärer sedvanlig studieresa till utlandet. Färden gick till Paris, Belgien och Holland, bland annat med en vidareutbildning i gobelängteknikerna som mål. I Paris blir Hilleström erbjuden att studera måleri i François Bouchers atelj??, men störst intryck tog han där av genre- och stillebenmålaren Jean-Baptiste-Sim??on Chardin, som undervisade honom vid franska målarakademien. Väl hemma i Stockholm fortsatte han visserligen att göra tapeter, mattor, stolsöverdrag och dylikt för hovet. Men så småningom fylldes slottet behov av vävnader samtidigt som Hilleström fortsatte studera måleri.


Peter Paul Rubens
All the Peter Paul Rubens's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved