Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens's Oil Paintings
Peter Paul Rubens Museum
June 28, 1577 – May 30, 1640. Flemish Baroque painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Peter Paul Rubens Gallery.org, welcome & enjoy!
Peter Paul Rubens Gallery.org
 

RUBENS, Pieter Pauwel
Virgin and Child

ID: 64700

RUBENS, Pieter Pauwel Virgin and Child
Go Back!RUBENS, Pieter Pauwel Virgin and Child


Go Back!


 

RUBENS, Pieter Pauwel

Flemish Baroque Era Painter, 1577-1640  Related Paintings of RUBENS, Pieter Pauwel :. | Tereus Confronted with the Head of his Son Itylus | Helena Fourment with her Son Francis | The Resurrection of Christ | Raising of the Cross | Portrait of Helena Fourment |
Related Artists:
Kane Paul
Irish-born Canadian Painter b.1810 d.1871 was an Irish-Canadian painter, famous for his paintings of First Nations peoples in the Canadian West and other Native Americans in the Oregon Country. A largely self-educated artist, Kane grew up in Toronto (then known as York) and trained himself by copying European masters on a study trip through Europe. He undertook two voyages through the wild Canadian northwest in 1845 and from 1846 to 1848. The first trip took him from Toronto to Sault Ste. Marie and back. Having secured the support of the Hudson's Bay Company, he set out on a second, much longer voyage from Toronto across the Rocky Mountains to Fort Vancouver and Fort Victoria in the Columbia District, as the Canadians called the Oregon Country. On both trips Kane sketched and painted Aboriginal peoples and documented their lives. Upon his return to Toronto, he produced more than one hundred oil paintings from these sketches. Kane's work, particularly his field sketches, are still a valuable resource for ethnologists.
Pieter van der Werff
(1665 - September 26, 1722) was a Dutch Golden Age painter. He assisted his older brother, Adriaen van der Werff. He learned to paint from his brother Adriaen and according to the RKD, he spent most of his life working in Rotterdam, where he painted the rich and famous
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.


Peter Paul Rubens
All the Peter Paul Rubens's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved